Stereotypen

Bronnen

De vrouwenbeweging ging in tegen stereotiepe rollenpatronen. Er verschenen pamfletten over speelgoed, artikels over de beeldvorming in schoolboeken, kritische stukken over het schoonheidsideaal. Maar ook binnen de vrouwenbeweging was er werk aan het doorbreken van stereotypen, bijvoorbeeld tegenover lesbische vrouwen.

 

De feministische beweging (en ook de bredere vrouwenbeweging) probeerde ouders te sensibiliseren om jongens en meisjes minder stereotiep op te voeden. We leggen jullie een pamflet voor, vermoedelijk van het VOK, dat oproept om kinderen vrijer te laten in de keuze van hun speelgoed.

 

 

 

 


De reclame zat vol stereotiepe vrouwbeelden. De feministische beweging klaagde aan dat vrouwen telkens weer als huismoeder en echtgenote werden voorgesteld, en werden bestookt met de boodschap dat ze er mooier, slanker, jonger... konden uitzien.

Je vindt hier een PAG-pamflet en een uittreksel uit Het rode boekje van de vrouw(en) over stereotypen in de reclame.


 


Ook over mannen bestonden er allerlei stereotiepe denkbeelden. Mannen hadden dus net zo goed als vrouwen veel te winnen bij minder vastgeroeste ideeën over wat dat nu betekende, man of vrouw 'zijn'. Het rode boekje riep hen op om de feministische strijd te steunen.

 

 

 


De feministische beweging  moest zelf alert zijn voor vooroordelen die intern bestonden. Lesbische vrouwen voelden zich bijvoorbeeld niet altijd welkom. Ze waren erg actief in o.a. de  vrouwenhuizen, maar kregen soms te horen dat ze te veel 'opvielen'. Deze tekst uit het tijdschrift van het Leuvense vrouwenhuis geeft een idee van de discussies. Uit het Gentse vrouwenhuis vind je een getuigenis van een lesbische vrouw over hoe moeilijk het is op te boksen tegen vooroordelen.

 


Lees je liever een uitgetypte versie van de bronnen? Download dan dit PDF-document.