Stereotypen

Getuigenissen

De videofragmenten gaan over speelgoed en het onderwijs, over solidariteit tussen vrouwen en over het gewicht van stereotiepe rolpatronen.

 

 


Moniek Darge maakte één van de eerste pamfletten van Dolle Mina Gent, over stereotiep speelgoed.


 

 


Ook in het onderwijs was er werk aan de winkel, vertelt Kitty Roggeman: de handboeken, de aanpak van leerkrachten, de studiekeuze van jongens en meisjes... waren erg rolbevestigend.

 

 


Monika Triest herinnert zich hoe de solidariteit tussen vrouwen groeide in de feministisch beweging. Vrouwen leerden elkaar als bondgenoten zien en niet als concurrentes.

 

 

 

Rolpatronen zijn alomtegenwoordig, maar wel degelijk aan verandering onderhevig. Ida Dequeecker stelt zich de vraag of een andere opvoeding volstaat om de man/vrouw-ongelijkheden weg te werken.

 

Download hier de transcripties van de getuigenissen.