Gezin

Intro

Wanneer je ca. 1960 iemand vroeg welk beeld het woord ’gezin’ opriep, dan was hoogstwaarschijnlijk het antwoord: een vader die buitenshuis werkte (de kostwinner), een moeder die thuis bleef voor de kinderen en om het huishouden te doen, en dan die kinderen zelf. Zo zag, sinds het eind van de 19de eeuw, het ideale gezin eruit. Het feminisme van de tweede golf vond dat ook andere gezinsmodellen (die evenzeer een realiteit waren) een plaats verdienden. En het beklemtoonde dat het kostwinnersmodel helemaal niet zo ideaal was.

// meer

Bronnen

Feministen van de tweede golf zagen de ongelijkheid in de samenleving weerspiegeld in het gezin. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat hier heel wat over gediscussieerd en geschreven werd. Ze pleitten voor een gelijke taakverdeling binnen het gezin. De linkse feministen stelden het kerngezin op zich, als basis voor de organisatie van de samenleving, in vraag.

// meer

Getuigenissen

Vijf vrouwen getuigen over de plaats die ze als vrouw anno 1970 in het gezin kregen toebedeeld. Ze spreken onder meer over de strijd voor gelijkheid binnen het huwelijk, een betere organisatie van huishoudelijke taken en het doorbreken van het rollenpatroon.

// meer

Vandaag

De voorbije decennia was het gezin aan heel wat evoluties onderhevig. Er is niet alleen maatschappelijk erkenning voor het traditionele kerngezin, maar voor tal van andere gezins- en samenlevingsvormen: nieuw samengestelde gezinnen, homo- en lesbische koppels (al dan niet met kinderen), mensen die samenwonen in gemeenschapshuizen of kangoeroe-woningen… De wetgever volgde die evolutie, bijvoorbeeld door het huwelijk open te stellen voor homo’s en lesbiennes in 2003.

// meer