Werk

Intro

’Werk’ was een zeer belangrijk thema voor de feministen van de tweede golf. Werk geeft immers een inkomen en financiële zelfstandigheid, zodat je niet afhangt van je partner. Ondanks de decennialange inzet van vorige generaties feministes, hadden vrouwen inzake werk een hele achterstand in te halen. De nieuwe feministische groepen maakten dankbaar gebruik van het studiewerk van hun voorgangsters over de ongelijkheden en discriminaties op de arbeidsmarkt, en voegden daar eigen accenten aan toe. Zo hadden ze veel aandacht voor de verwevenheid van onbetaald (huishouden, zorg voor kinderen) en betaald werk.

// meer

Bronnen

Aan brochures en andere teksten over vrouw en arbeid geen gebrek. Het onderwerp heeft altijd veel aandacht gekregen in de vrouwenbeweging, en dat was niet anders in de jaren 1970. De feministes probeerden te vatten wat werk voor vrouwen zo anders maakte dan voor mannen en kwamen tussen in het maatschappelijke debat.

// meer

Getuigenissen

De getuigen kijken terug op debatten over economische zelfstandigheid van vrouwen, over arbeidsduurvermindering, deeltijds werk, een niet-kapitalistische economie en de economische crisis van de jaren 1970.

// meer

Vandaag

In 2014 nemen mannen en vrouwen nog steeds niet dezelfde positie in op de arbeidsmarkt. De ’horizontale’ segregatie houdt in dat vrouwen en mannen niet in dezelfde beroepen werken, soms zelfs niet in dezelfde economische sectoren. Verder zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in hogere functies, wat ‘verticale segregatie’ wordt genoemd.

// meer