Tweede golf

Bronnen

Deze teksten bieden een eerste kennismaking met de tweede feministische golf. Je leest hoe vrouwen hun situatie zagen en welke eisen ze formuleerden. Ook stellen we twee organisaties voor: de Pluralistische Actiegroepen voor Gelijke Rechten en de feministisch-socialistische beweging.

De bronnen worden steeds aangeboden als scans van het origineel. Lees je ze liever in uitgetypte vorm? Onderaan de 'bronnenpagina' van elk thema vind je daarvoor een pfd.


De eerste Pluralistische Actiegroep voor Gelijke Kansen kwam eind 1969 - begin 1970 tot stand in Brugge. Met Dolle Mina vormde PAG begin jaren 1970 de kern van de feministische beweging in Vlaanderen. Het pluralisme van PAG betekende dat vrouwen uit verschillende politieke strekkingen er welkom waren. 

Lees hier het eisenprogramma dat PAG-Brugge in 1970 opstelde.

 

 

 

 

In april 1972 nodigden enkele vrouwen uit de redactie van het progressieve tijdschrift De nieuwe maand een groep vrouwen (en enkele mannen) uit voor een denkweekend over vrouwenemancipatie. De aanwezigen kwamen niet alleen uit de vrouwenbeweging, maar ook uit vakbonden, politiek…  over de zuilen heen. Uit deze ontmoeting ontstond het Vrouwen Overleg Komitee,  dat progressieve feministes uit verschillende organisaties en groepen samenbracht voor overleg.

Je vindt hier een verslag van dit weekend, zoals het verscheen in het tijdschrift De Nieuwe Maand.

 

 

 

Het rode boekje van de vrouw(en) verscheen in 1972 en was met 15.000 verkochte exemplaren een groot succes. Vrouwen analyseerden er hun situatie in en drukten hun wensen en verzuchtingen uit. Het rode boekje vermeldde geen auteur, om duidelijk te maken dat het denk- en schrijfwerk collectief gebeurde. Het initiatief kwam een groepje Franstalige vrouwen, maar ook Dolle Mina werkte eraan mee. Het boekje verscheen meteen in beide talen.

Lees hier enkele pagina's waarin de auteurs hun onvrede beschrijven.

 

 

 

De massa bezoekers die eerste Vrouwendag (11/11/1972) lokte verraste iedereen, ook de organisatoren. Het was over de koppen lopen in de Passage 44 in Brussel. De kranten spraken van 10.000 aanwezigen.

Hilde Masui werkte voor de Gezinsbond en was zelf actief in het femininsme.  Met een collega schreef ze een artikel over de Vrouwendag voor De bond.

 

Naast pluralistische organisaties als PAG bestond er ook een uitgesproken links, marxistisch  feminisme. Dolle Mina (°1970), waarvan je hier de uitgangspunten vindt, hoorde daarbij. Later, tweede helft van de jaren 1970, waren er de fem-soc groepen. Daarin gingen socialisme en feminisme samen, zoals ze uitleggen in dit artikel uit hun tijdschrift Schoppenvrouw. Ook de thematische LeF-cahiers (zie het thema arbeid) dragen het stempel van fem-soc.
Voor een uitgetypte versie van de bronnen, download dit PDF-document.