Achtergrondinformatie

Op zoek naar een overzicht, leuke weetjes, meer achtergrond... snuister dan in het lijstje hieronder.
Het leidt je naar pdf-documenten die de thema’s uit de interacties kort en helder toelichten.

Inleiding: een ideaalbeeld uit de 19de eeuw.

espanapildoras.com
De 19de-eeuwse burgerij duwde mannen en vrouwen in sterk verschillende rollen. Dat ideaalbeeld is het vertrekpunt van deze website.

De 19de eeuw: een aparte kijk op mannen en vrouwen?
Tijdens de 19de eeuw waren er grote verschillen in de maatschappelijke positie van mannen en vrouwen.
Maar ook voordien bestonden er ongelijkheden.

Eén sekse of twee? Wetenschap in evolutie.
Over de nieuwe manier waarop wetenschappers omstreeks 1750 naar man/vrouw-verschillen keken.

Het kostwinnersgezin, een nieuwigheid.
Het modelgezin waarin vader uit werken gaat en moeder thuis is bij de kinderen, is recenter dan vaak wordt gedacht.

Mannen, vrouwen, werk 1900-1950.
Wanneer het werk van mannen hoger wordt ingeschat dan dat van vrouwen, heeft dat vele gevolgen.

Een vrouwelijke advocaat? Liever niet!
Over de poging van Marie Popelin om de eerse vrouwelijke advocaat in België te worden.

De meisjesschool van Isabelle Gatti de Gamond.
In 1864 opende in Brussel een school die een belangrijke rol speelde in de modernisering van het meisjesonderwijs.

Naar gelijkheid man/vrouw.
Dat mannen en vrouwen in België dezelfde rechten hebben, is het resultaat van een lange evolutie.
Enkele belangrijke data op een rij.

Onderwijs: hefboom voor emancipatie.
Een handige tijdlijn met de evolutie naar een gelijk onderwijs voor meisjes en jongens.

Visies op vaderschap.
De manier waarop vaders (en moeders) hun rol als ouder invullen, verandert doorheen de tijd.

Case-study: de crisis van de jaren 1930.
Tijdens de economische crisis van de jaren dertig lag vrouwenarbeid onder vuur: was het niet beter om mannen voorrang te geven op de arbeidsmarkt?

Man/vrouw-verschillen: natuur of cultuur?
Wat is er wetenschappelijk bewezen over aangeboren verschillen tussen jongens en meisjes? En ook: wat niet?