Werk

Vandaag

In 2014 nemen mannen en vrouwen nog steeds niet dezelfde positie in op de arbeidsmarkt. De 'horizontale' segregatie houdt in dat vrouwen en mannen niet in dezelfde beroepen werken, soms zelfs niet in dezelfde economische sectoren. Verder zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in hogere functies, wat ‘verticale segregatie’ wordt genoemd. Er werken weliswaar meer vrouwen dan in 1970, maar heel veel van hen – veel meer dan bij de mannen – werken deeltijds. Ook de loonkloof is nog steeds niet gedicht: gemiddeld genomen verdienen vrouwen minder dan mannen.

In bijgaand werkdocument zetten we wat recente informatie op een rij. Je vindt er tabellen en grafieken over ‘mannenberoepen’ en ‘vrouwenberoepen’, over deeltijds werk, over de impact van kinderen op de mate waarin vrouwen en mannen werken...  Voer voor discussie.