Werk

Getuigenissen

De getuigen kijken terug op debatten over economische zelfstandigheid van vrouwen, over arbeidsduurvermindering, deeltijds werk, een niet-kapitalistische economie en de economische crisis van de jaren 1970.

 

Rita Mulier vertelt waarom zij en haar medestanders het zo belangrijk vonden dat vrouwen een eigen job hadden. Ze heeft  het over economisch onafhankelijk zijn en je eigen beslissingen nemen.

 


 

Ida Dequeecker legt uit wat de feministische beweging wilde bereiken met algemene werktijdverkorting en waarom ze dat nog steeds een goede eis vindt. 

 

 

 

Buitenshuis werken levert dan wel een eigen inkomen op, maar kan ook moeilijk zijn. In dit fragment heeft Kitty Roggeman het over de niet-bevrijdende kant van vrouwenarbeid.

 

 

Marijke Colle vertelt over de economische crisis die in 1973 begon en vrouwen zwaar trof. Bedrijven en de overheid zagen in deeltijdse arbeid een antwoord op de werkloosheid (één job verdelen over twee mensen). De feministische beweging stond daar erg kritisch tegenover.

 

 

Ida Dequeecker behoorde tot de fem-soc, die een marxistisch geïnspireerde economie wilde. Ze legt uit welke voordelen ze ziet ten opzichte van een kapitalistisch systeem.

 

Download hier de transcripties van de getuigenissen.