Werk

Bronnen

Aan brochures en andere teksten over vrouw en arbeid geen gebrek. Het onderwerp heeft altijd veel aandacht gekregen in de vrouwenbeweging, en dat was niet anders in de jaren 1970. De feministes  probeerden te vatten wat werk voor vrouwen zo anders maakte dan voor mannen en kwamen tussen in het maatschappelijke debat.

 

Deze tekst uit Het rode boekje tast de verschillende ervaringen die vrouwen hadden met werk af. Van daaruit wordt duidelijk dat het moeilijk is om één visie op 'vrouwen en werk' te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

Het LeF-collectief (Links en Feministisch) gaf in het totaal 9 thematische cahiers uit, waarmee het de brede feministische beweging inhoudelijk wilde voeden. Je leest hier een fragment uit de derde LeF-brochure, gewijd aan werk. Het is een poging om tot een globale analyse te komen.

 


In de jaren 1970 nam deeltijds werk sterk toe, vooral bij vrouwen. In deze brochure legt het VOK uit wat het daar problematisch aan vindt.

 

 

 

De fem-soc stelde onder meer dat het kapitalisme niet zou kunnen bestaan zonder het onbetaald huishoudelijk werk van vrouwen. Lees er meer over in het hoofdstuk "Werk en vrije tijd in het kapitalisme", uit de brochure Ze wou werk maar...

 

 

 

Moest er een vergoeding komen voor huishoudelijk werk? De meeste feministen vonden van niet. Dit artikel uit Schoppenvrouw legt uit waarom ze tegen waren.

Lees je liever een uitgetypte versie van de bronnen? Download dan dit PDF-document.