Gezin

Vandaag

De voorbije decennia was het gezin aan heel wat evoluties onderhevig. Er is niet alleen maatschappelijk erkenning voor het traditionele kerngezin, maar voor tal van andere gezins- en samenlevingsvormen: nieuw samengestelde gezinnen, homo- en lesbische koppels (al dan niet met kinderen), mensen die samenwonen in gemeenschapshuizen of kangoeroe-woningen… De wetgever volgde die evolutie, bijvoorbeeld door het huwelijk open te stellen voor homo's en lesbiennes in 2003.

Ook de taakverdeling in het gezin evolueert, zij het wat trager. Vaders maken in toenemende mate gebruik van ouderschapsverlof, ze willen meer dan vroeger tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen, ook wanneer die nog erg jong zijn. Er zijn weer meer gezinnen waarin beide partners werken, zij het dat werk vooral iets voor mannen blijft. In plaats van het kostwinnersmodel, kwam het gezin met anderhalf inkomen. De halftijdse job is dan meestal die van de vrouw. En wat het huishouden betreft, daar gaat het langzaam richting meer gelijkheid. Vrouwen besteden er nog steeds meer tijd aan, zelfs bij tieners is er al een verschil tussen jongens en meisjes.

In dit werkdocument vind je materiaal om hier dieper op in te gaan.