Gezin

Getuigenissen

Vijf vrouwen getuigen over de plaats die ze als vrouw anno 1970 in het gezin kregen toebedeeld. Ze spreken onder meer over de strijd voor gelijkheid binnen het huwelijk, een betere organisatie van huishoudelijke taken en het doorbreken van het rollenpatroon.

 

Ida Dequeecker vertelt onder meer over de wens van de fem-soc om het huishoudelijke taken meer collectief te organiseren in plaats van in elk gezin apart.

 

 

 

Marijke Colle linkt de economische onafhankelijkheid van vrouwen aan hun positie in het gezin. Wie een eigen inkomen heeft, kan weg wanneer het fout loopt in een relatie.

 

 

 

De opvoeding van kinderen was een thema dat veel feministes bezighield. Ze wilden een open opvoeding, die minder op gezag berustte. Monika Triest vertelt hoe zij zelf nieuwe ideeën in de praktijk bracht.

 

 

De zwakke rechtspositie van de gehuwde vrouw was eind 19de eeuw al een strijdpunt voor de vrouwenbeweging. Halfweg de jaren 1970 was er nog één kwestie te regelen: gelijkheid in het beheer van de 'huwelijksgoederen'. Rita Mulier vertelt er meer over. 

 

 

 

Liliane Versluys pleit voor het doorbreken van het rollenpatroon om tot een volledige gelijkheid te komen binnen het gezin.

 

Download hier de transcripties van de getuigenissen.